Vi har viet våre liv helt og holdent til Guds tjeneste og vil bruke resten av tiden på denne jorden til å forkynne evangeliet og å opplyse menneskene om det som virkelig foregår.

Vi har sett oss lei av at mennesker blir manipulert til å tro at alt står bra til, når dette ikke er tilfelle. Derfor protesterer vi mot all form for psykisk manupulering i form av falsk propaganda som skal gjøre at vi aksepterer den nye verdensorden.

Vi ønsker at en ekte protestantisk vekkelse skal finne sted blant leserne på denne nettsiden. Jesus kommer veldig snart igjen og det gjelder å berede seg for hans komme. Alle trenger å forstå alvoret i tiden og søke sin tilflukt til Jesus Kristus. "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut." Joh. 6:37

"Vår himmelske Far har tusen måter å sørge for oss på, som vi ikke kjenner til. De som setter tjenesten for Gud og hans ære foran alt annet, vil finne at alt som er broket forsvinner, og at stien foran dem blir klar."
Ellen G. White, "Slektenes Håp" s. 245

Må Gud rikelig velsigne deg og din familie!

Med vennlig hilsen

Freedom Calls You - Ministries:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We have decided that we are going to use the last moments of this earth history to take part in spreading the good news of Christ imminent return. And to awaken people for the last deception through The New World Order. May God strengthen you and give you courage to face the things we have ahead of us. Be strong and vigilant in the mighty power of God. If you want to help us and support our work, please send it to this account:


With friendly greetings

Freedom Calls You - Ministries:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.